Client login (Demo login )
 • Game Panel

  Click below for DEMO login and explore all of the options and possibilities of the most advanced Game Panel in the world. Our clients are amazed with all the possibilities our Game Panel offers.

  Demo login
 • Counter-Strike: Global Offensive !

  More and more players play CS:GO. You can order your CS:GO server here, location Serbia or Germany.

  Order
 • Facebook

  Visit our Facebook fan page, subscribe or get us 1000 new fans and win a free server subscription for one month!

  Official Facebook fan page

Opšti uslovi za korišćenje usluga KGB Hostinga

                                                                                            V4 od 25.07.2022.

Predmet opštih uslova

Član 1.

Ovim opštim uslovima uređuju se uslovi pod kojima firma KGB Hosting EOOD (u daljem tekstu KGB) pruža usluge hostinga game servera (u daljem tekstu: usluge KGB), kao i postupak za ostvarivanje međusobnih prava i obaveza firme KGB Hosting EOOD i korisnika usluga KGB Hostinga (u daljem tekstu: Korisnik).

KGB Hosting EOOD zadržava sva prava izmena i dopuna ovog dokumenta sa obavezom da o izmenama obaveste klijente preko obaveštenja u game panelu. Izmene stupaju na snagu 10 dana posle objave.

 

Definicije pojmova

Član 2.

1) GAME SERVER predstavlja proces, server verziju igre, pokrenut na namenskom serverskom računaru koji je u vlasništvu KGB hostinga. Server računari fizički se nalaze na kolokacijama u data centrima sa kojima KGB Hosting ima ugovor o telehousingu. Server verzija igre je besplatna i javno je dostupna na web sajtu proizvođača igara. KGB Hosting ne naplaćuje samu igru. Naplaćuju se resursi potrebni da bi game server funkcionisao. Resursi predstavljaju hardver potreban da game server korektno funkcioniše kao i link potreban da game server bude javno dostupan na internetu. Iznajmljivanje resursa koje KGB Hosting naplaćuje prema važećem cenovniku u vremenskom intervalu koje korisnik odabere predstavljaju uslugu hostinga game servera.

2) IP ADRESA predstavlja internet protokol adresu koja služi za povezivanje igrača na game server putem internet konekcije. Svaki fizički serverski računar ima bar jednu IP adresu a svakom game serveru dodeljuje se ista IP adresa fizičke mašine ali se dodeljuje svakom game serveru različit port te se igrači na game server povezuju putem branda IP:PORT (nprr 185.119.89.91:27015). Sve IP adrese koje su vezane za fizičke mašine vlasništvo su KGB Hostinga. Klijent IP adrese koristi samo u roku trajanja korisničkog odnosa.

3) REDIREKCIJA predstavlja postavljanje plugina na game server koji u slučaju da su slotovi na zadatom game serveru popunjeni, višak igrača sa tog servera prebacuje na neki drugi game server.

4) MODOVI predstavljaju softverske modifikacije igre za koju je klijentu podignut game server.

5) PLUGINI predstavljaju male programske kodove u vidu fajla koji se dodaju na mod igre za koju je korisniku podignut server.

6) REKLAME predstavljaju bilo kakav vid promotivnih poruka na samom game serveru. Reklame mogu biti u vidu kajron teksta na dnu ekrana ili samo tekst u chat predelu igre, banner u gornjem levom uglu igre kao i slike postavljene na teksturama serverskih mapa. Reklame mogu biti i u vidu zvučnog zapisa u toku igre.

7) SLOWHACKING predstavlja izmenu sadrzaja pojedinih fajlova video igre na racunaru igrača koji je posetio server i to bez njegovog znanja putem određenog plugina koji sadrži funkcije menjanja sadržine config fajlova.

 

 

 

Zasnivanje korisničkog odnosa

Član 3.

1) Korisnik usluga KGB Hostinga može postati svako domaće ili strano pravno ili fizičko lice starije od 13 godina koje ispunjava, odnosno prihvati da ispuni i pridržava se uslova za korišćenje usluga KGB Hostinga.

2) Zahtev za zasnivanje korisničkog odnosa podnosi se registracijom na sajtu www.kgb-hosting.com. Registracijom se dobija korisnički nalog koji ima pristup porudžbenici preko koje se prateći uputstva može poručiti usluga KGB Hostinga. Korisnik bira na koji vremenski period zakupljuje uslugu KGB Hostinga (mesec dana, 3 meseca, 6 meseci ili 12 meseci).

3) Nakon uspešno obavljenog koraka porudžbine korisnik na e-mail dobija komplet uputstva o načinu uplate kao i spisak koraka koje je potrebno završiti nakon uplate. Nakon uplate, korisnik je dužan poslati sliku overene uplatnice ili druge podatke o uplati koje KGB Hosting trazi kako bi se uplata što brže evidentirala. Ukoliko korisnik ne dostavi sliku uplatnice KGB ima pravo da korisniku ne isporuči uslugu do trenutka kada se uplata korisnika ne nađe na izvodu banke KGB-a. KGB takođe ima pravo da napravi izuzetak i korisniku isporuči uslugu bez slike uplatnice sa rezervom da će doći do prekidanja usluge i korisničkog odnosa ukoliko se uplata ne pojavi na izvodu računa u roku od tri dana. Svaka IP adresa, svaki PORT isto kao i svaki fizički serverski računar vlasništvo je KGB Hostinga a ne korisnika i u slučaju prekidanja korisničkog odnosa, KGB Hosting ima pravo IP adresu i PORT da iznajmi nekom drugom zainteresovanom korisniku.

4) KGB ima pravo da u slučaju kršenja nekog člana opštih uslova zatraži raskid korisničkog odnosa gde je potrebno obavestiti korisnika deset dana pre oduzimanja naloga i IP adrese.

5) Ukoliko korisnik odluči da svoj game server prebaci na hosting neke druge hosting firme, on ne može preneti i IP adresu jer ona je vlasništvo KGB Hostinga, i ovakav slučaj tretira se kao momentalan raskid korisničkog odnosa gde KGB ima pravo postojeću IP adresu da dodeli nekom trećem zainteresovanom licu .

 

Obaveze i prava KGB Hostinga

Član 4.

1) KGB će obezbediti hardverske resurse za nesmetan rad game servera. Ukoliko dođe do zagušivanja hardvera KGB je dužan da game server na zahtev korisnika prebaci na mašinu koja ima više slobodnih resursa. KGB redovno i blagovremeno vrši zamenu ili širenje hardvera prema potrebama i potražnji.

2) KGB će korisniku obezbediti IP:PORT preko koga će se igrači konektovati na game server i korisnik će imati na raspolaganju taj IP:PORT u vremenu dok traje korisnički odnos.

3) KGB će obezbediti nesmetan internet link preko kojeg će game server korisnika biti javno vidljiv u Srbiji i inostranstvu. Ukoliko postoji problem u radu linka, KGB je dužan da što pre kontaktira data centar u cilju da se problem otkloni za najkraće vreme a kao odštetu za prekid, korisniku se nalog produžava za vreme dva puta duže od vremena trajanja prekida. Ukoliko je prekid izazvan faktorom na koji KGB ne moze da utice (presečen optički kabl, ddos napad na neku mašinu) KGB Hosting nije odgovoran za prekid ali je dužan da pruži sve napore kako bi se prekid sanirao i nije obavezan u tom slučaju produžiti nalog korisnika.

4) KGB je obavezan da na korisnički nalog instalira besplatnu kopiju softvera dedicated servera igre koju je korisnik poručio i platio hosting uslugu za to. Modovi i dodatni plugini nisu obaveza KGB Hostinga. Korisnik će sam pronaći na internetu modove i plugine koje želi da postavi ukoliko se isti već ne nalaze u ponudi u game panelu i sam će biti odgovoran za eventualne loše posledice koje bi ti dodaci napravili na game serveru.

5) Podrška dolazi gratis uz game servere. Obaveza podrške je da pomogne korisniku ukoliko server ne funkcioniše, da uradi sve što je potrebno kako bi isti proradio. Ukoliko korisnik ima problema sa custom podesavanjima plugina i modova, podrška će ga uputiti ka uputstvima i ukoliko je u mogućnosti, probaće da reši eventualne probleme koje je korisnik napravio na serveru. Podrška nije odgovorna ukoliko korisnik sam doda na server strane modove ili plugine ali će pokušati da reši svaki problem koji je eventualno nastao zbog istih. Ukoliko podrška ne može da reši problem obavestiće korisnika koji se mora sam snaći ili prosto deinstalirati deo koji ne funkcioniše. Na kraju se uvek može reinstalirati server na početnu verziju koja sigurno radi bez problema. KGB ima pravo da ukine korisniku pristup podršci ukoliko isti podršku ne koristi u prave svrhe, ukoliko nekulturno i bez poštovanja piše bilo kojem članu podrške, ukoliko spamuje na tiketima o stvarima koji nisu predmet podrške. KGB će prvo upozoriti korisnika o kršenju a zatim ukoliko isti nastavi nedolično ponašanje ukinuti pristup podršci.

6) KGB je u obavezi da dostavi korisniku podatke za login u game panel preko koga se vrši rukovanje game serverom. Takođe korisnik dobija FTP pristup ka nalogu svog game servera preko kojeg može brisati ili dodavati fajlove. Ograničenje u kapacitetu FTP naloga ne postoji. Za svaku zloupotrebu ftp naloga i uploadovanje nelegalnog sadržaja KGB ima pravo da suspenduje nalog i prekine korisnički odnos. KGB nije odgovoran ni za kakav nelegalan ili piratski softver koji korisnik sam uploaduje na svoj FTP nalog. KGB će sve prituzbe od treće strane (abuse) proslediti korisniku koji mora sam rešiti problem. Ukoliko nije u stanju sam da reši problem nelegalnih fajlova može se obratiti podršci za pomoć.

7) KGB je u obavezi da čuva privatnost svih podataka korisnika. KGB neće nikome davati ni jedan password korisnika, niti prosleđivati ni jedan fajl sa naloga korisnika. KGB neće menjati ni jedan fajl na game serveru bez odobrenja korisnika osim u slučaju da korisnik krši neki od članova uslova korišćenja.

8) U skladu sa politikom "10 dana rok za povrat novca", ukoliko je KGB imao problema u radu sa određenim serverskim računarima i game serveri nisu mogli funkcionisati normalno, u obavezi je da klijentima koji su stupili u korisnički odnos pre manje od 10 dana povrati novac i prekine korisnički odnos ukoliko korisnik to zatraži. Uslov za povrat novca je da zaista postoji problem u funkcionisanju usluge KGB-a. Razlog ne može biti predomišljanje u vezi stupanja u korisnički odnos.

9) KGB ima pravo da neki game server suspenduje ukoliko isti sadrži dodatne plugine koji uzrokuju da game server ugrožava rad same mašine. Game server će biti suspendovan i korisnik obavešten da ukloni loše plugine, a ukoliko korisnik nije u stanju sam da reši problem, pomoći će mu podrška. Ukoliko korisnik i dalje pravi isti problem uprkos upozorenju, KGB ima pravo da raskine korisnički odnos i povrati eventualnu zaostalu pretplatu.

10) KGB ima pravo da na game servere postavljanja reklame svih oblika za lica sa kojima ima partnerski dogovor razmene reklama i bannera. Reklame se standardno nalaze na svim novim serverima koji se podignu i koji se vežu za nekog Korisnika. Korisnik ima pravo da zatrazi uklanjanje tih reklama i KGB će ih u tom slučaju skinuti sa servera. 

11) Ukoliko se na neki game server vrši DDoS napad koji za cilj ima zagusenje linka i ometanja rada game servera, KGB će pokušati detektovati IP adrese koje napadaju i blokirati ih. Ukoliko je napad takav da ga je nemoguće blokirati KGB ima pravo da suspenduje server koji je pod napadom kako bi sačuvao nesmetan rad ostatka mreže i poštedeo ostale game servere nepotrebnog ometanja rada. Server koji je suspendovan može biti ponovo aktiviran u cilju probe i da se ustanovi da li će doći do ponovnih napada. Ukoliko se napadi koje je nemoguće blokirati ponavljaju preterano iz dana u dan, KGB ima pravo kompletno da suspenduje game server koji je pod napadom a korisniku vrati preostali eventualni iznos pretplate. Ukoliko je korisniku već istekla pretplata, KGB će prosto prekinuti korisnički odnos bez obaveze na bilo kakve nadoknade jer ovom akcijom štiti integritet ostatka mreže i klijenata.

12) KGB ce na svim game serverima CS1.6 igre postaviti zastitu za slowhacking koja će igracima koji se konektuju na server poslati TrackerUI.DLL fajl koji će client verziju igre očistiti od slowhacking štete nastale od strane servera koji krše ovo pravilo. DLL fajl će posle čišćenja cfg ili drugih nasilno modifikovanih fajlova zakrpiti rupu u igri klijenta tako da je on u budućnosti zaštićen od sličnih exploita. Takođe, DLL fajl će igraču postaviti master server sa gametracker.rs Boost usluge što će KGB-u pomoći da održi pogodnost Free Boost-a. Korisnik ima pravo da od KGB zatraži uklanjanje DLL fajla čime gubi pravo na pogodnost Free Boost-a. 

 

 

Obaveze i prava korisnika

Član 5.

Korisnik je obavezan da poštuje sledeća pravila uslova korišćenja usluga KGB Hostinga.

Kršenjem bilo kojeg dole navedenog pravila KGB ima pravo da raskine korisnicki odnos, o tome obavesti korisnika putem e-maila, uradi povracaj prema klijentu za ostalu pretplatu i ne pre 10 dana od obaveštenja ugasi servis korisnika.

1) Korisnik je dužan da uslugu KGB koristi isključivo za potrebe game servera. Na nalogu se ne sme naci nikakav ilegalan sadržaj jer KGB Hosting neće odgovarati za ilegalan sadržaj i ukoliko postoji prijava na korisnika, KGB ce proslediti pritužbu korisniku koji zatim mora izgladiti problem sa strankom koja se žali. KGB nije odgovoran ni za kakav spor koji nastane između korisnika i neke treće stranke, bilo koji sadržaj ili podesavanje korisnika na game serveru i ftp nalogu koji uzrokuje neki spor nije u odgovornisti KGB-a.

2) Korisnik ima pravo da koristi support tikete kao osnovni vid podrške. Ni u kom slučaju korisnik ne sme psovati ili se nedolično ponašati prema osoblju podrške niti na tiketima niti na e-mail i ne sme koristiti ružne i nervozne reči kao ni pretnje. U slučaju da postoji problem u radu servisa bilo da je u pitanju problem do samog KGB-a ili da je korisnik sam stavljao neke plugine koji dovode do otežanog rada game servera ili je problem neki exploit na koji KGB ne može uticati,  korisnik ni u kom slučaju ne sme ispoljavati nervozu na tiketima i nedolično ponašanje jer u tom slučaju podrska ima pravo da zatvori tiket a korisniku ostaje da otvori novi kulturnije napisan. Ukoliko korisnik nastavi sa nekulturnim ponašanjem, KGB ima pravo da korisniku ukine podršku ili čak da raskine korisnički odnos i suspenduje nalog bez povrata preostale pretplate.

3) Korisnik je dužan da čuva svoje passworde za game panel i FTP nalog i da ih ne daje nikome. U slučaju da korisniku neko na prevaru oduzme password i promeni podatke game panela KGB nije odgovoran za to ali će uraditi sve da uz priložen dokaz o uplati povrati korisniku nalog.

4) U slučaju problema u radu servera korisnik je dužan da kulturno zamoli podršku za rešenje preko support tiketa. Podrška će utvrditi uzrok kvara, obavestiti korisnika o uzroku kao i predloge za rešavanje problema. Najčešći slučaj problema u radu game servera su dodatni plugini koje korisnik sam postavlja. Korisnik ni u kom slučaju ne sme optuživati podršku da namerno pravi probleme na game serveru ili sabotira server. U tom slučaju KGB ima pravo da odmah prekine korisnički odnos i ukoliko je u tom trenutku klijent u pretplati, KGB će mu povratiti ukupan iznos pretplate na tekući račun korisnika. Ukoliko je problem u sigurnosnom propustu samog server engina ili nekog dodatnog plugina, to nije odgovornost KGB-a jer mi nismo autori tog softvera niti vam ga mi prodjemo, ali ćemo se potruditi da što pre nađemo zakrpu. Ukoliko mi nismo u mogućnosti da nađemo zakrpu korisnik će biti obavešten o tome i njegovo pravo je da prekine da plaća uslugu ukoliko ima previše problema sa napadima ili exploitima.

5) Korisnik treba da poštuje vreme isteka usluge KGB. Sistem će mu poslati email poruku 5 dana pred istek. Ukoliko želi ili ne, da nastavi plaćanje, korisnik treba to da javi podršci na tiket. Ukoliko se korisnik ne javi 5 dana posle isteka usluge sistem će mu sam suspendovati game server. Ukoliko korisnik posle suspendovanja uplati game server, isti mu se produžava ali je prethodnih deset dana uračunato u pretplatu. Ukoliko je korisnik platio hosting za sledeći mesec obavezno mora poslati sliku uplatnice u suprotnom nalog će se voditi kao neplaćen i doći će do suspendovanja game servera.

6) Bilo koje namerne radnje na serveru koje bi štetile radu KGB mašine i ostalih servera na mašini su strogo zabranjene. Namerno postavljanje plugina koji će loše uticati na rad cele mašine ili preuzimanje tuđeg porta za SAMP servere će dovesti do direktnog brisanja servera i ukidanja korisničkog odnosa bez povrata preostalog novca. Ukoliko je korisnik pristup svog servera dao nekom trećem licu i to treće lice je prekršilo ovo pravilo, KGB će svejedno postupiti prema uslovima korišćenja i nije odgovoran za slučaj jer je korisnik već prekršio Tačku 3 ovog člana. 

7) Ukoliko prođe 15 dana ili više od isteka usluge, a Korisnik se ne javi da li će nastavljati plaćanje usluge, KGB taj nalog briše a IP:PORT ima pravo da preda nekom trećem zainteresovanom licu.

8) Ukoliko korisnik neovlašćeno zloupotrebljava podatke naloga ili game servera nekog trećeg lica koje je naš korisnik, KGB ima pravo da suspenduje trenutni korisnikov nalog i raskine korisnički odnos ovog puta bez povraćaja preostale pretplate.

9) Ukoliko se posle provere uplata ispostavi da je korisnik poslao falsifikovanu ili duplu sliku uplatnice, biće obavešten da mu je uplata odbijena i da ima rok 3 dana da izvrši validnu uplatu a u suprotnom će mu biti suspendovan nalog. Ukoliko je korisnik svoje slike uplatnica već iskoristio za neke usluge, i te usluge biće takođe suspendovane bez povraćaja sredstava.

10) Korisnik ima pravo da zatraži od KGB-a uklanjanje svih reklama sa game servera koje je KGB postavio. Ipak, reklame su u interesu Korisnika jer obezbeđuju održanje niske cene game servera. 

11) Korisnik ima pravo da na game server u svom vlasništvu postavi reklame za lica sa kojima on ima dogovor o razmeni bannera. Korisnik ni u kom slučaju na game server hostovan kod KGB-a ne sme postavljati reklame lica koja imaju istu delatnost kao KGB osim ako ista imaju registrovanu firmu. Jedini izuzetak lica koja vrše istu delatnost kao KGB su preprodavci (reselleri) KGB usluga.

12) Slowhacking je zabranjen osim u sledećim slučajevima:

- ubacivanje gamemenu plugina dozvoljeno je samo za dodavanje servera iznad postojećih opcija menija igre. Svako menjanje ili uklanjanje postojećih opcija menija kao što su New Game, Find Game, Options i slično dovodiće do suspendovanja servera.

- loading banner dozvoljen je samo ukoliko se postavlja banner u normalnoj veličini i obliku.

- dinamicki banovi od kojih štitite server od cheatera su dozvoljeni

Gore pomenuta tri slowhacking plugina koja su dozvoljena KGB nije dužan da instalira ili podesi klijentu te on to mora uraditi sam ili uz pomoć nekog trećeg lica.
Što se tice ostalih slowhackihg plugina koji igračima menjaju rezoluciju, pozadinu, bindove, config, zvukove, botove, ping faker, auto connect, takvi plugini su zabranjeni i ukoliko neki igrač prijavi da mu je neki server izmenio sadržaj igre, taj server će biti suspendovan
. Ukoliko korisnik bude opomenut za kršenje slow hackinga i ponovo to nastavi, KGB ima pravo da prekine korisnicki odnos bez povrata novca.


Način komunikacije

Član 6.

Komunikacija između korisnika i KGB Hostinga vrši se isključivo preko e-mail adresa dostupnih na web sajtu i kontakt forme na web sajtu. Svaki vid podrške obavlja se preko game panela i support tiketa u skladu sa uslovima korišćenja. Jezik koji se koristi u komunikaciji je srpski.

 

U slučaju spora

Član 7.

Ukoliko iz nekog razloga dođe do spornih odnosa koji se nikako ne mogu rešiti sporazumno, nadlezan je sud u Beogradu i to prema zakonima Republike Srbije.

 

Stupanje opštih uslova na snagu i početak korišćenja

Član 8.

Ovi opšti uslovi stupaju na snagu dana donošenja i objavljivanja od strane direktora.

Original iz: 01.02.2010.    Prva izmena: 25.05.2011.   Zadnja izmena: 25.07.2022.

 

U Sofiji                        25. Jul 2022                 Za KGB Hosting EOOD                 vlasnik, Rade Ilijev